Dotacja

Dotacja dla firmy River Club s.c. na finansowanie i zapewnienie jej bieżącej działalności

River Club spółka cywilna Piotr Wituszyński, Bogdan Zalewa zrealizowała projekt pod nazwą " Dotacja dla firmy River Club s.c. na finansowanie i zapewnienie jej bieżącej działalności"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III " Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości" Działania 3.3 " Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: zapewnienie finansowania wydatków dotyczących bieżącej działalności firmy, utrzymania zatrudnienia i zapewnienie jej płynności finansowej w związku z pandemią Covid-19.

Wartość dofinansowania z UE: 47070,66 PLN